SLIDER3

Participatiesamenleving

gezamenlijk aanpakken van

maatschappelijke problemen

SLIDER1

uiterst herhaalbaar

Uiterst vernieuwend,

uiterst gewenst,

HPIM0020-1

Duurzame arbeidsparticipatie

in de regio is de oplossing

ls-s2-0

Een ander paradigma:

constructiever, positiever

& effectiever

De kunst van werkgeven hervinden

WRZ de ambitie om bedrijven en werkzoekenden met elkaar te verbinden teneinde arbeidsparticipanten met afstand tot de arbeidsmarkt en de actuele vraag vanuit de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden.

Blijvende verandering

Bijdragen aan een blijvende verandering in de economische structuur, door werkgevers de kunst van het werkgeven weer te laten ontdekken. Wanneer bedrijven hun meesterschap gaan exploiteren met duurzame arbeidsinzet van mensen tot gevolg, leidt dat tot een verlaging van loon- en zorgkosten.

Meer lezen

Impuls geven

Een impuls geven aan het arbeidsvermogen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer lezen

Persoonlijke ontplooiing

Bijdragen aan een blijvende verandering in de samenwerking tussen scholen en bedrijven, zodat zij gebruikmaken van elkaars werkwijze om te innoveren en mensen te ontwikkelen. Centraal hierbij staat de herontdekking van intrinsieke motivatie als vertrekpunt van persoonlijke ontplooiing.

Meer lezen

Bevordering vestigingsklimaat

Bevordering van het vestigingsklimaat door het realiseren van een toereikend en adequaat personeelsaanbod, om de huidige bedrijven in de regio te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Meer lezen

Kernberoepsgroepen

Ambitie is dat WRZ binnen vijf jaar 28 diverse beroepsgroepen herbergt. De kern-beroepsgroepen waar WRZ in eerste instantie haar aandacht op zal richten, zijn:


Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden minder kwetsbaar wanneer de focus komt te liggen op wat ze wél kunnen.

WRZ Team

Sylvia Oomen

Sylvia Oomen

Algemeen Directeur WRZ

Arjen Varekamp & Chris Kamp

Arjen Varekamp & Chris Kamp

Eigenaren WRZ

Rob Karsbergen

Rob Karsbergen

Projectleider

Richard Dahler

Richard Dahler

Coördinator begeleiding

Cor Hanenberg

Cor Hanenberg

Leer- Huismeester

Wim Kamp

Wim Kamp

Leermeester

Sharon de Kort

Sharon de Kort

Directie secretaresse

Bertjan Hubers

Bertjan Hubers

Acquisitie

Nathalie EggelsHome – Werkplaats Rotterdam Zuid